Системата за управление на Рекламна агенция НЕДА е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008
за пълно рекламно обслужване включващо: разработване на рекламни стратегии и концепции, графичен дизайн на лого и корпоративни материали, продуктов дизайн; планиране и реализиране на събития, комуникационни кампании и промоции; телевизионна и радио реклама; връзки с медии и медия закупуване; връзки с обществеността; печатна и външна реклама.

 
ISO